lørdag 7. mars 2015

Fra summativ til formativ vurdering

Slik ser jeg studentene mine når jeg endelig får innsyn i hva de faktisk gjør - fra summativ til formativ undervisning. 
Jeg underviser i slagverk ved Westerdals Oslo ACT. Her har jeg individuell undervisning med studentene 45 minutter hver uke.

Målet for undervisningen er en konsert etter 3 år. Dette kan ses som en muntlig fremføring. Til dette kommer en ekstern sensor. Som faglærer har jeg ingenting å si på karakteren.

Underveis i studiet får studentene halvtårsvurdering. Dette er en skriftlig tilbakemelding hvor jeg beskriver deres faglige utvikling, kreativitet, evne til refleksjon og mål for videre arbeid.

Totalt gir dette en svært svak styring av studentenes ferdighetsbaserte utviklingen. Jeg måtte bare finne noe som var bedre for dem og meg. Problemet var summativ vurdering. Men hva var løsningen?

Egenvurdering
Tidligere var det læreren som beskriver studenten. Dette skjedde hvert halvår. Studentene får meningene rett i fjeset.

Et år ba jeg alle studentene om å skrive halvtårsvurderingen - slik de tror jeg har oppfattet dem. Så skulle de ha det med på timen og sjekke om jeg var enig. For de som gjorde det fungerte dette veldig bra. De var litt strengere med seg selv en jeg syntes nødvendig.

Men fortsatt er dette summativt.

Dette har jeg løst med samskriving:

Digital samskriving
Hver student har et samskrivingsdokument med meg. Vi bruker Google Doc´s. Hver time skriver jeg opp informasjon under firer hovedfaner:

1: Mål for timen:
2: Hvordan vi jobbet:
3: Oppdrag:
4: Hva skjedde mellom timene:

1: Målet for timen kan studentene skrive inn sjøl. Ellers blir det en konsekvens av hva som står på forrige ukes time. Oppdraget og hva som skjedde mellom timene. Men på denne måten har studenten medbestemmeslesrett på hva vi skal jobbe med.

2: vi skriver ikke så mye om hva vi gjorde, men hvordan vi jobbet med faget. Dette er metodikk som bevisstgjør studenten og meg på at vi skal være aktive og gjøre noe. Det er veien til løsning som beskrives og dette åpner for målrettet refleksjon på arbeidsmetodikk og styrt prosess mål mål for timen.

3: Jeg har droppet lekser. Det er for dumt at en studentent på 28 år skal komme med halen mellom beina og fortelle at han ikke har hatt tid til å gjøre leksa. Det som er interessant er hva som tok tiden. Det kom ikke frem tidligere, men nå: Hva skjedde mellom timene?

En student som har spilt inn en plate, gjort to tvshow og spilt live konsert på Rockefeller har ikke tid til å gjøre lekser. Men han har muligheten til å jobbe med overordnede oppdrag (2-3 ukers varighet).

Dette er en mye friere, men alikevel riktigere fokus på hva vi driver med. utvikling skjer over tid og med oppdrag blir det en prosess, og ikke et resultat.

4: Hva skjedde mellom timene? Her fyller studentene inn hva de faktisk gjør på hovedinstrumentet sitt. Egenøving med oppdrag, eller bandprosjekter. Skoleprosjekter. Egne prosjekter og oppdrag de har fått.

Dette er et utrolig viktig informasjon for meg som pedagog. Det sier veldig mye om deres aktivitetsnivå og får frem et grunnlag for å observere hvordan utviklingen deres er - kontinuerlig.

Jeg oppfordrer studentene til å filme seg selv på jobber - mellom timene. Ved å laste dette opp på YouTube kan de dele lenker med meg. Når dette ligger inne i samskrivingsdokumentet blir dette dokumentet en oppsamling av alle aktiviteter: BEYOND THE CLASSROOM.

Med et utvidet vurderingsgrunnlag kan jeg endre og justere pensum inn mot det studentene trenger.

Men enda bedre: Dette blir et viktig dokument for studentene til å gjøre egenvurdering. Hvor aktiv er de egentlig? Hvordan jobber de? Hvilke resultater oppnår de? Kan de se en kontur av årsaker til suksess eller falitt?

Studentene skal hvert halvår trekke ut to videoer og to lydspor. Totalt fire mediafiler skal danne grunnlag for fire blogginlegg. På den måten blogger de en form for mappeinnlevering som er relevant for dere egen digitale CV.

For at dette skal være mulig må jeg være villig til at studentene ser mine notater om deres arbeide. Jeg må også tåle deres kommentarer og innlegg. Men i det store og hele handler det ikke om å tåle, men å få nyttig innsyn i hva vi husker og verdsetter i læringen.

Dette er formativt vurderingsarbeid som øker bevisstheten hos studentene, øker mitt innsyn i studentenes utvikling og i sum øker kvaliteten på den undervisningen vi tilbyr ved Westerdal Oslo ACT.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar