torsdag 8. januar 2015

Bloggskriving og studenter


Januar 2015 innførte jeg at alle studentene skal starte en blogg. Her skal de i løpet av semesteret poste fire innlegg som viser kvalitetsproduketr de selv er med på.

Det kan være en video fra konsert. En soundcloudfil fra noe de gjør i studio eller en øevelse de jobber med på tromemsett og vil dele gjennom en film.

Dette skal på sikt bli en digital CV for den fagligeprodgresjonen studentene gjennomgår i studiet.

Jeg opplever at studentene er involvert i svært spennende prosjekter gjennom året. Disse foregår gjerne utenfor skolens aktiviteter og blogg er en mulighet for studentene til å trekke dette inn i undervisningen og mitt vurderingsgrunnlag for deres musikalske utvikling.

Det er også en mulighet til å  publisere det kvalitetsarbeidet de produserer for andre. Vi kan kalle det en digitalisert CV.

I tillegg blir dette en slags "innleveringsmappe" på best practice. Uten at det er en formell del av studiet blir det en uformell arena hvor studentene kan skrive mer ordentligeting.

Faglig vurdering av Blogg
Jeg opplever at studentene deler med hverandre på Facebook. Det er oftest link til filmer på YouTueb og en skjelden gang lyttefiler på Spotify eller Soundcloud.

Det betyr ikke at studentene har forstått noe av filmen. De er inspirert - ja - men reflektert er det ikke nødvendigvis.

En artikkelserie som f.eks. fem gode (som jeg har publisert mange av på Trommer.no) viser hvordan Youtuebtilmer settes inn i en faglig kontekst og presenteres som et enkelt stykke journalistiske arbeide.

Det kan vi også gjøre på blogg.

Ved å skrive noen ord om HVA, HVORFOR, HVORDAN filmen eller linken har en relevans til studentene blir dette mye mer interessant. Det er dette jeg ihvertfall er ute etter som pedagog: At studenten har forstått noe ut av det de finner på nettet.

Jeg vil også at de skal strekke seg etter å produsere noe som jan presenteres for andre. Om de ikke selv produsere filmer som ligger på nett kan det saktens dukke opp filmer som de IKKE har lagt opp selv. Derfor er det viktig å ta grep om det digitale selvet og bidra med innhold som er søkbart.  

Innhold
Om studentene ønsker å blogge om andre opplevelser og refleksjoner knyttet til tromming er bare bra. Potensialet er strot. De er engasjert i mye mer enn det vi på skolen klarer å fagnge inn gjennom oppgaver og prosjekter knyttet til studiet - så bloggen kan være en suveren arena for deling av alt fra YouTubfilmer, helter, twittermeldinger og annet som farer fordi i en travel studenttilværelse.

Dere kan jo se hva dere finner om meg når dere søker! Blant annet denne serien med 41 filmer som viser alt av grunnkunnskaper for slagteknikk, klang, motorikk og notelære! Foruten nærmere 1000 artikler på Trommer.no og to aktive blogger. Ja - jeg lærer mye ved å dele og det unner jeg også mine studenter!  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar