tirsdag 1. desember 2015

Quiz til inspirasjon


I forbindelse med trommejulebordet i Oslo 30 november var vi en gjeng med folk som samarbeidet for å lage en Quiz. Resultatet ble ganske ok. jeg ser at repertoaret vi streifer innom er ganske godt og bredt.

Flere av oppgavene hadde lydeksempler...og spørsmålene knytta til dem var mangforldige. Spesielt er oppgave nr 4 - om Rosanna og ulike TOTOtrommeslagere - spennende.

Derfor er det like godt å dele det med alle.

Her er det du trenger:






Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar